Uwaga ! Skażona woda

Ktoś z UG Koszyce na wójtowej stronie zamieścił informację:

Komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu publicznego Stary Korczyn

Informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego Stary Korczyn, że przeprowadzone badanie laboratoryjne próbki wody pobranej na sieci wodociągu publicznego Stary Korczyn wykazało zanieczyszczenie w związku z czym oraz w związku z wydaną decyzją w dniu 09.03.2016 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi od dnia dzisiejszego do momentu wydania kolejnego komunikatu.

I koniec, kropka. Woda z Starym Korczynie czy woda w gminie Koszyce nie nadaje się do spożycia ? A gdzie informacja o punktach zaopatrzenia mieszkańców w wodę nadającą się do spożycia ? Gdzie informacja o rodzaju skażenia ? Numery telefonów informacyjnych ? Zdrowie, a może nawet życie jest zagrożone, a mieszkańcom każe się czekać na wydanie kolejnego urzędniczego komunikatu.

Debilizm koszyckiej władzy siegnął zenitu. W takich sytuacjach wychodzi cały profesjonalizm wójta – specjalisty od poczęstunków.