Uwaga! Mieszkańcy Koszyc i Sokołowic

Nie dajcie się wyrolować !
Napisał do nas mieszkaniec Koszyc z prośbą o poinformowanie udziałowców i spadkobierców o zmianie przepisów dotyczących wspólnot gruntowych.
Co to są wspólnoty gruntowe?
Wspólnoty gruntowe są reliktem stosunków własnościowych powstałych w XIX w. na terenach byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego w wyniku likwidacji pańszczyzny. Są one gruntami wspólnymi dla danej wsi, w których poszczególni rolnicy mieli udziały zależne od powierzchni posiadanych gospodarstw.
W naszej gminie są to łąki, pastwiska tzw. koszyckie błonia i błonia w Osieku – o pow. 27,76 ha. W latach 60-tych zarządzane przez Spółkę dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Koszycach.

W 2013 roku zebranie spadkobierców udziałowców w/w spółki podjęło uchwałę o przekazaniu gruntów wspólnoty do skomunalizowania na rzecz gminy Koszyce. Wójt zadeklarował, że uporządkuje stan prawny wspólnoty. Lista udziałowców i dokumenty spółki zostały przekazane przez sołtyskę p. Mariannę Marzec do Urzędu Gminy w Koszycach. Na pytania o postęp w sprawie zainteresowanych informowano, że sprawą zajmuje się Kancelaria Notarialna Krystyna Janicka – Makuch w Miechowie.

Czy napewno ?
Znając przebiegłość wójta Rybaka mamy uzasadnione obawy, że za plecami mieszkańców dokonuje się kolejny przekręt. A konkretnie próba wyprowadzenia prawie 28 ha gruntów wspólnoty w prywatne ręce. Ale po kolei.
W lipcu 2015 sejm zmienił ustawę o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z czerwca 1963 r.  Prezydent Andrzej Duda podpisał ją 17 sierpnia. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2016 r.
Nowe przepisy umożliwiają przekształcanie wspólnot gruntowych we współwłasność, co umożliwi zakładanie ksiąg wieczystych, opodatkowanie i sprzedaż tych gruntów. Nowelizacja ustawy precyzuje kto jest uprawniony do korzystania ze wspólnoty i jakie przysługują mu udziały w gruntach wspólnotowych.
Udziałowcy lub spadkobiercy powinni złożyć wniosek do Starostwa Powiatowego w terminie do 31 grudnia 2016 roku.
Jeśli tego nie zrobią, grunty o pow. 27,76 ha i wartości około 1 mln zł stanowiące własność wspólnoty gruntowej mieszkańców Koszyc i Sokołowic przejdą w prywatne ręce aktualnych użytkowników.

Uczciwy wójt poinformowałby mieszkańców o nowelizacji ustawy, ale nie cwaniaczek Rybak, który, już po wejściu w życie nowej ustawy, pospiesznie przedłużył umowy dzierżawy: błonia w Osieku – do 2019 roku, koszyckie błonia – aż do 2026 roku, za symboliczną kwotę 1000 zł/ha.
A oto kopie umów dzierżawy, które otrzymaliśmy od mieszkańca Koszyc:
Umowy 2016 -2026 Janusz Jurek, Grzegorz Ciochoń
Umowa 2013 – 2016 Jolanta Ciochoń

Nowa ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych