TW Rybak – cz. I

IPN BU 00612/1366 Rybak Stanisław
zarejestrowany w WUSW w Kielcach
0 – jedno „0” przy sygnaturze akt – etatowy oficer
00 – dwa „0” przy sygnaturze akt – TW, Tajny Współpracownik

rs

kp