Tag Archives: koszyce

Teatr jednego aktora

Sesje rady gminy Koszyce to przedstawienia jednego aktora. Radni, sołtysi i niekiedy mieszkańcy obecni na sali są tylko tłem i biernymi słuchaczami nudnych jak flaki z olejem przemówień lokalnego dyktatora. Nudnych do tego stopnia, że przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy wytrzymują

Rybak ,,wrócił z Brukseli”

Który to już raz ? Jak długo jeszcze będziemy tolerować kilkutygodniowe alkoholowe ciągi wójta gminy Koszyce ? Właśnie wrócił z kolejnego. A pamiętacie blamaż z Dni Koszyc 2013, kiedy to do Koszyc przybyła z oficjalną wizytą delegacja z burmistrzem 20-tysięcznego

Dosyć !

banda czworga

Bandzie czworga mówimy DOSYĆ !!! Po raz pierwszy w historii gminy Koszyce mieszkańcy złożyli 3 obywatelskie projekty uchwał: – o zwiększeniu funduszu sołeckiego, – o zmniejszeniu opłaty adiacenckiej, – o wprowadzeniu konsultacji społecznych, Banda czworga nawet nie wprowadziła projektów obywatelskich

Jak wójt sprzedawał Ośrodek Zdrowia w Koszycach

Nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem i finansami gminy Koszyce to od wielu lat temat tabu wójta i skarbnika gminy. Dziś proponujemy Państwu lekturę protokołu po kontroli kompleksowej gminy Koszyce w 2011 roku. Oto fragmenty dotyczące kontrowersyjnej sprzedaży Ośrodka Zdrowia w Koszycach

O tym nie przeczytasz w Gazecie Koszyckiej

Jak wyciekają nasze pieniądze z kasy UG Koszyce ? W lipcu 2015 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie przeprowadziła kontrolę finansową Urzędu Gminy Koszyce. Oto skróty kilku z ponad 30 nieprawidłowości opisanych w protokole RIO: -nieterminowe księgowanie na kontach wydatków