SWDL: 3 projekty uchwał

Korzystając z Inicjatywy Uchwałodawczej Mieszkańców, Stowarzyszenie Wspierania Demokracji Lokalnej w Książnicach Wielkich przygotowało projekty trzech uchwał Rady Gminy Koszyce dotyczących:

– zmniejszenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej,
– zwiększenia środków funduszu sołeckiego,
– zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Koszyce

Zwracamy się z prośbą do wszystkich odważnych i uczciwych mieszkańców gminy Koszyce o poparcie w/w projektów uchwał i składanie podpisów na listach, które dostarczono sołtysom. Dzięki takim inicjatywom zwiększamy swój wpływ na decyzje dotyczące nas wszystkich podejmowane w zaciszu gabinetów przez wójta i jego klikę. Pora wreszcie sprawdzić w czyim interesie głosują wybrani przez mieszkańców radni.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem:
Opłata adiacencka
Fundusz sołecki
Konsultacje społeczne