Skąd gmina ma pieniądze

Broszura rozpowszechniana nieodpłatnie na terenie gminy Sztabin w prosty sposób, bez urzędniczego żargonu wyjaśnia mieszkańcom zawiłości gminnych finansów. W gminie Koszyce od lat obowiązuje zasada „im ciemniej tym lepiej”.. rządzić.

sztab