Poniżany przez wójta – wyróżniony przez Prezydenta RP

Por. Alfred Sambor został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

” Między mną a wójtem to jest ta różnica, że on utrwalał okupację sowiecką przez 50 lat, a ja walczyłem o niepodległość Ojczyzny.. I my nigdy nie znajdziemy wspólnego języka.”

Kazimiersko – Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka 1944

Co to było za wydarzenie i gdzie ono miało miejsce?

Nad Wisłą, Szreniawą, Nidzicą, Nidą, w lipcu 1944 mieszkańcy Ziemi Proszowickiej mieli już dość terroru niemieckiego okupanta postanowili powiedzieć zdecydowane NIE!!! Nie dla mordowania niewinnych ludzi których jedynym przestępstwem było to, że są Polakami. Nie dla grabieży dorobku życia. Nie dla traktowania ludzi jak niewolników. Nie dla strachu o siebie i bliskich. Nie dla niepewności jutra, czy dożyjemy?.

Kilka tysięcy starszych i młodych ludzi (kobiet, mężczyzn) nierzadko wręcz dzieci, od chwili utraty niepodległości zaangażowali się w pracę konspiracyjną z nadzieją, że kiedyś ich działania pomogą odzyskać wolności. Zbliżająca się od wschodu Armia Radziecka była dodatkowym bodźcem do podjęcia bardziej zdecydowanych działań.

W końcu lipca (od 15-24 podaje się różnie daty) działające na tym terenie oddziały partyzanckie postanowiły przejść od działań konspiracyjnych do otwartej walki z Niemcami. Bez względu na to jakie poglądy polityczne mieli, łączył ich jeden cel WOLNOŚĆ. Oddziały: Armii Krajowej (AK), Batalionów Chłopskich (BCh), Ludowej Straży Bezpieczeństwa (LSB), Armii Ludowej (AL), Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), Państwowy Korpus Bezpieczeństwa (PKB) wystąpiły razem (w każdym razie przynajmniej nie przeszkadzały sobie) przeciwko faszystom.

Działania te były na tyle skuteczne, że w końcu lipca partyzanci przejęli pełną kontrolę na dużym obszarze ZP, jak podaje gen. Bolesław M. Nieczuja – Ostrowski ponad 1000 kilometrów kwadratowych. Wiele miejscowości zostało wyzwolonych, żandarmi i policjanci niemieccy pouciekali z posterunków. Przez kilka – kilkanaście dni ich mieszkańcy mogli cieszyć się wolnością. Głównymi ośrodkami „Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944” były: Działoszyce, Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowe Brzesko, Pińczów, Proszowice, Skalbmierz.

Niestety po krótkim okresie wolności Niemcy oraz ich sojusznicy Ukraińcy używając zdecydowanie większych siły (łącznie z czołgami) i odbiły stracony teren. Partyzanci powrócili do działań konspiracyjnych.

Mam nadzieję, że dzięki pomocy mieszkańców Ziemi Proszowickiej, uczestników wydarzeń a także ich potomków uda nam się temat ten rozwinąć. 

Andrzej Solarz
(źródło:Internetowy Kurier Proszowicki – www.24ikp.pl)

W 2014 roku, 70 lat od tamtych wydarzeń, powołano Regionalny Komitet Obchodów Powstania Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziały wszystkie zainteresowane gminy oprócz gminy Koszyce. Nasz dyktator S. Rybak na sesji rady gminy nazwał tę inicjatywę „odgrzewaniem starych kotletów”. Marionetkowy przewodniczący Rady Gminy Koszyce – Tadeusz Nawrot nawet nie pisnął.

rpnb

Aby ratować honor mieszkańców gminy Koszyce, radny Tadeusz Polak i Krzysztof Chodorowski – prezes Stowarzyszenia Szreniawa 2010 zaangażowali się w organizację obchodów 70 rocznicy Rzeczpospolitej Partyzanckiej.

Wiele interesujących relacji i zdjęć z okresu RP 1944 znajdziesz na:
www.rp44.pl – oficjalna strona internetowa Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944
www.sq6ad.eu – Kamil Sambor