Po apelu donos

Wójt S. Rybak i przewodniczący rady T. Nawrot po totalnym skompromitowaniu gminy Koszyce próbują  okrakiem wycofać się z odpowiedzialności za apel do Rządu R.P. i całą winę zwalić na swoich radnych i redaktora Aleksandra Gąciarza, któremu zarzucają brak profesjonalizmu i obiektywizmu.

„Apel skierowany między innymi do rządu R.P. nie jest ewidentnie apelem przeciwko rządowi ..” czytamy w piśmie do redaktora naczelnego Dziennika Polskiego.

Czytaj donos T.Nawrota i S.Rybaka do redaktora naczelnego Dziennika Polskiego

Pragniemy przypomnieć naszym włodarzom, że Stowarzyszenie Wspierania Demokracji Lokalnej kilkakrotnie zwracało się do wójta o nagrywanie posiedzeń rady gminy Koszyce i zamieszczanie relacji na stronie internetowej. Wnioski w tej sprawie, podobnie jak obywatelskie projekty uchwał lądowały w koszu dyktatora. Wójt proponuje lekturę protokołów z posiedzeń sporządzanych przez podległego mu pracownika UG. Spróbujcie przeczytać choć jeden, jeśli uda Wam się dotrzeć do nich na stronie wójta. Szczególnie polecamy protokół z I sesji, który zamieszczono w internecie dopiero w ub. tygodniu po interwencji SWDL. Radni zatwierdzili na niej pensję wójta bez podania kwoty. Wystarczy, że wójt wie ile bierze. Takie numery tylko w Koszycach.

Panu redaktorowi Aleksandrowi Gąciarzowi gratulujemy odwagi, życzymy sukcesów i zapraszamy częściej do gminy Koszyce.