Dolany i Jaksice – będą nowe przystanki

Dzięki interwencji posła Włodzimierza Bernackiego rusza budowa zatok autobusowych i chodników przy drodze krajowej nr 79 w Dolanach i Jaksicach. Przewodniczący rady gminy T. Nawrot i wójt S. Rybak odpowiadając na sesjach na  pytania mieszkańców w tej sprawie pokazywali pisma

Jaksice dla zdrowia

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jaksice wygrało kolejny Konkurs Grantowy i otrzymało dofinansowanie w wysokości 5000 zł w ramach projektu „FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH – MAŁOPOLSKA LOKALNIE” edycja 2016. Gratulacje ! Odwiedź profil stowarzyszenia na Facebooku.      

NGO górą. Wójt traci wpływy

Nie od dziś wiadomo, że aktywni mieszkańcy działający w organizacjach społecznych (zwanych też pozarządowymi albo NGO albo trzecim sektorem) to najlepszy materiał na przyszłych radnych, wójtów czy burmistrzów. Pocieszający jest fakt, że takich ludzi mamy w gminie Koszyce coraz więcej.

Oświadczenia majątkowe 2015

Oświadczenia majątkowe wojewody małopolskiego i dwóch zastępców zamieszczono na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Oświadczenia majątkowe wójta i skarbnika gminy Koszyce zamieszczamy na stronie mieszkańców gminy Koszyce www.GminaKoszyce.com   Oświadczenie majątkowe wójta – sporządzone niechlujnie. Oto, co udało nam się odczytać:

Wszyscy za, wszyscy przeciw

Tylko radny Marian Stokłosa ratuje honor Rady Gminy Koszyce. Wójtowa maszynka do głosowania hula bez zarzutów. Na VIII sesję wystarczyła instrukcja: „Do przerwy – wszyscy za. Po przerwie – wszyscy przeciw.” Protokół z VIII sesji wygląda nieźle. Dopiero jak odnajdziesz

Integracja w nieogrzewanej remizie

„Integracjach w Książnicach Wielkich. Dnia 7 stycznia 2016 roku, w Książnicach Wielkich, uczestnicy ŚDS wzięli udział we wspólnym kolędowaniu. Spotkanie rozpoczęło się od Mszy Świętej, którą sprawował ks. Kanonik Stanisław Grudzień. Następnie wszyscy udali się do remizy OSP na obiad

Wójt mięknie. Będzie remont kuchni w Książnicach Wielkich

Nieprawidłowości w GOPS Koszyce

Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadził w maju 2014 roku delikatną kontrolę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach. Delikatną, bo kontrolerzy przeglądneli tylko dokumentację i wysłuchali wyjaśnień Kierownika i pracowników. Przypomnijmy, że działo się to za panowania PO, a posłanka

SWDL: 3 projekty uchwał

Korzystając z Inicjatywy Uchwałodawczej Mieszkańców, Stowarzyszenie Wspierania Demokracji Lokalnej w Książnicach Wielkich przygotowało projekty trzech uchwał Rady Gminy Koszyce dotyczących: – zmniejszenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej, – zwiększenia środków funduszu sołeckiego, – zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy

Uwaga ! Skażona woda

Ktoś z UG Koszyce na wójtowej stronie zamieścił informację: Komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu publicznego Stary Korczyn Informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego Stary Korczyn, że przeprowadzone badanie laboratoryjne próbki wody pobranej na sieci wodociągu publicznego Stary Korczyn wykazało