Oświadczenia majątkowe 2015

Oświadczenia majątkowe wojewody małopolskiego i dwóch zastępców zamieszczono na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Oświadczenia majątkowe wójta i skarbnika gminy Koszyce zamieszczamy na stronie mieszkańców gminy Koszyce www.GminaKoszyce.com

 

Oświadczenie majątkowe wójta – sporządzone niechlujnie. Oto, co udało nam się odczytać:
Zasoby pieniężne: ok. 270.000 zł, 8000 Euro, 5000 USD
Papiery wartościowe:
Obligacje skarbowe ok. 88000 zł
Fundusze inwestycyjne:
1.ING Budownictwa i Nieruchomości – 205 jednostek uczestnictwa,
2.ING (…………………..) – 159 jednostek uczestnictwa
Dom o wartości 364 000 zł
Gospodarstwo rolne 1,34 ha o wartości 5000 zł
Wszystko powyższe – wspólność majątkowa małżeńska.
Inne dochody:
Zatrudnienie w Urzędzie Gminy Koszyce
Dochód 220.861,43 zł
Przychód 219.192,71 zł – wspólność majątkowa małżeńska
NGD „Cenoma”
Przychód 1500 zł  Koszty 300 zł
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10000 zł:
Honda Accord z 2007 r. – wspólność majątkowa małżeńska

Oświadczenie majątkowe skarbnika.
Zasoby pieniężne: 43000 zł – małżeńska wspólność majątkowa
Dom o wartości 185000 zł – małżeńska wspólność majątkowa
Inne nieruchomości: 0,13 ha działka, budynek inwentarsko-mieszkalny, stodoła – wartość 65000 zł – współwłasność
Inne dochody:
Wynagrodzenie za pracę – 101.950,27 zł brutto
Emerytura – 119.756,00 zł brutto (za 2014 r. wraz z wyrównaniem za 2013 r.)
Samochód osobowy Honda Civic – rok prod. 2012
Małżeńska wspólność majątkowa

Poniżej możesz sciągnąć kopie:
1.Oświadczenie majątkowe wójta
2.Oświadczenie majątkowe skarbnika.