Nieprawidłowości w GOPS Koszyce

Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadził w maju 2014 roku delikatną kontrolę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach. Delikatną, bo kontrolerzy przeglądneli tylko dokumentację i wysłuchali wyjaśnień Kierownika i pracowników. Przypomnijmy, że działo się to za panowania PO, a posłanka Elżbieta Achinger była częstym gościem na biesiadach organizowanych przez wójta.
Kontrola wykazała m.in.:
– nadmierną koncentrację pracy Ośrodka na przyznawaniu świadczeń pieniężnych (zasiłki stały, okresowy, celowy, dożywianie)
– niski poziom pracy socjalnej i brak jej udokumentowania w wywiadach środowiskowych,
Szkoda, że kontrolerzy nie znaleźli czasu na rozmowy z mieszkańcami. Szczególnie z mieszkańcem Sokołowic, który na krótko przed wyborami samorządowymi wykrył i udowodnił przekręty GOPS-u podczas rozdzielania pomocy z tzw. Banku Żywności. Początkowo 2 pracownice Ośrodka próbowały go zastraszyć składając niespodziewaną wizytę w domu. Pozostał nieugięty, a pewnego ranka przed dom rodzinny cichutko zajechała  ciężarówka wyładowana węglem dla babci naszego bohatera. A wcześniej na prośby o pomoc były tylko odmowy.
Paniom z GOPS pragniemy zwrócic uwagę, że podobne sprawy w innych regionach kraju zainteresowały prokuratorów. Wiemy doskonale czyje polecenia wykonujecie. Widzimy jak GOPS przed wyborami samorządowymi zamienia się w prywatną kasę wójta i zapomogami, zasiłkami, węglem na zimę kupujecie mu głosy zdezorientowanych wyborców.
Przed laty GOPS w Koszycach zatrudniał 1 pracownika na 1/4 etatu. Obecnie, mieszkańców jest mniej. A ilu pracowników GOPS ? 8 pełnych etatów + kierownik.

Protokół pokontrolny w GOPS Koszyce.