Ktoś nam robi wodę z mózgu

budz_obyw

Budżet obywatelski albo partycypacyjny to wydzielona kwota w budżecie gminy o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy w formie składania projektów. W normalnych gminach projekty te są oceniane przez obiektywne zespoły składające się z mieszkańców, radnych, urzędników, przedstawicieli organizacji społecznych. W naszej gminie tradycyjnie o wszystkim decyduje wójt dyktator. Nasz gminny znawca prawa w swoisty dla siebie sposób interpretuje co jest zadaniem własnym gminy, a co nim nie jest. Skrupulatnie sprawdził, że ustawodawca w art. 7 Ustawy o samorządzie gminnym nic nie zapisał o rondlach, patelniach czy malowaniu ścian kuchni. Dzieli się swoim odkryciem w komunikacie powyżej. Ręce opadają. Wszyscy oczywiście wiemy, o co chodzi naczelnikowi. W następnych wyborach obiecujemy poprawę. Możesz być pewien wójcie, że w Rachwałowicach i Książnicach Wielkich Ty albo Twój dostaniecie 100%.

Zauważyłeś pewnie wójcie, że ustawodawca nie zapisał również, że zadaniem własnym gminy jest kupowanie królików, zajęcy, kosiarek, swojskiej na poczęstunki czy kawy i bukietów dla gości. I co Ty odpowiesz myśliwym na kolejną propozycję „zakróliczenia” gminy czy swoim radnym, jak przyniosą faktury za zakrapiane poczęstunki.

Szanowni Mieszkańcy !
Nie dajcie się zastraszyć. Pokażcie wójtowi środkowy palec. Obowiązkiem wójta i samorządu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców. Skoro wójt nie docenia Waszego społecznego zaangażowania, to niech sobie radzi sam. W końcu płacimy mu prawie 15 tys zł miesięcznie. Wybierzcie się dużą grupą na najbliższą sesję Rady Gminy Koszyce. Żądajcie wyjaśnień od wójta i jego radnych. Wymagajcie wsparcia od radnych opozycyjnych (Marian Stokłosa, Tadeusz Pałka, Mirosław Kozakowski, Andrzej Rydlewski). Zwróćcie się do Tadeusza Polaka – prezesa Stowarzyszenia Wspierania Demokracji Lokalnej. Piszcie do nas. Zainteresujemy Waszymi sprawami posłów z naszego okręgu i odpowiednie instytucje.

Na koniec wójtowi Gminy Koszyce dedykujemy kilka przykładów z realizacji budżetu obywatelskiego w gminach zarządzanych przez normalnych Wójtów:

1.Modernizacja kuchni i sali OSP w Muchówce
2.Remont i zmiana wyposażenia kuchni i zaplecza socjalnego w Domu Kultury w Studzionce przy ul. Powstańców Śląskich 1 – 185 093,87 zł
3.Zakup części wyposażenia kuchni Koła Gospodyń Wiejskich w w Kiedrzynie; 343 pkt. 2 992,00 zł
4.Wśród projektów zgłoszonych na Mokotowie są m.in.: ..remont i modernizacja kuchni i łazienek w przedszkolu.