Integracja w nieogrzewanej remizie

„Integracjach w Książnicach Wielkich.
Dnia 7 stycznia 2016 roku, w Książnicach Wielkich, uczestnicy ŚDS wzięli udział we wspólnym kolędowaniu. Spotkanie rozpoczęło się od Mszy Świętej, którą sprawował ks. Kanonik Stanisław Grudzień. Następnie wszyscy udali się do remizy OSP na obiad i pyszny poczęstunek. Dzieci z tutejszej szkoły podstawowej wystawiły jasełka, natomiast uczestnicy ŚDS z Proszowic zaprezentowali słuchowisko Bożonarodzeniowe, mówiące o tym jak powstały kolędy i o tradycjach z nimi związanych.
We wspólnym spotkaniu wzięli również udział uczestnicy z krakowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy z ul. Łanowej. Przybył również św. Mikołaj, który wraz ze swoim aniołkiem rozdawał wszystkim obecnym prezenty!
Serdecznie dziękujemy inicjatorom spotkań – Ks. Wiesławowi Baranowi, Stowarzyszeniu Gospodynie z Książnic Wielkich , Stowarzyszeniu Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego, Siostrom Służebniczkom NMP, Panu Sołtysowi  Marianowi Stokłosie, Kapeli Ludowej „Gorzkowianie” oraz wszystkim osobom, które włożyły dużo pracy i zaangażowania w przygotowaniu tego spotkania. Mamy nadzieję, że za rok znów się spotkamy na wspólnym radosnym kolędowaniu!”


źródło: http://www.caritas-proszowice.eu/

Nasz gminny dyktator nie zgodził się na udostępnienie sali w szkole w Książnicach Wielkich. Ot taki ubecki charakter. Spotkanie jak co roku odbyło się w lodowatej remizie, ale ciepłej i życzliwej atmosferze dzięki ludziom dobrej woli.