Dziel i rządź – umowy zlecenia

Polecamy Państwu lekturę rejestru umów zlecenia i o dzieło zawartych przez wójta gminy Koszyce Stanisława Rybaka w 2015 i 2016 r.
Ciekawostka:
zgodnie z art. 24d Ustawy z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
wójt nie może powierzyć radnemu gminy, w której radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Zakaz ten jest bezwzględny i dotyczy wszelkich umów cywilnoprawnych, których przedmiotem miałoby być wykonywanie pracy przez radnego. Chodzi tu zatem w szczególności o umowę-zlecenie, o dzieło, agencji, o roboty budowlane i różnego rodzaju umowy nienazwane, których przedmiotem jest sensu largo (w szerokim znaczeniu) wykonywanie pracy.

 

Czyżby Rybakowi znudził się już radny Witold Kapusta, że naraża go na utratę mandatu ?

Rejestr umów 2015 r.
Umowa o dzieło z 28.04.2015 roku – poz. 26 w rejestrze umów
Rejestr umów 2016 r.