Dosyć !

banda czworga

Bandzie czworga mówimy DOSYĆ !!!

Po raz pierwszy w historii gminy Koszyce mieszkańcy złożyli 3 obywatelskie projekty uchwał:
– o zwiększeniu funduszu sołeckiego,
– o zmniejszeniu opłaty adiacenckiej,
– o wprowadzeniu konsultacji społecznych,

Banda czworga nawet nie wprowadziła projektów obywatelskich do porządku obrad ostatniej sesji Rady Gminy Koszyce. Tym samym dyktator Rybak i jego siepacze kolejny raz pokazali gdzie mają mieszkańców i jak buduje się społeczeństwo obywatelskie metodami stalinowskimi.

Apelujemy do 1049 mieszkańców gminy Koszyce, którzy w ostatnich wyborach samorządowych Rybakowi powiedzieli NIE o przyłączanie się do protestów przeciwko sitwie i o popieranie działań Stowarzyszenia Wspierania Demokracji Lokalnej w Książnicach Wielkich.