Category Archives: Aktualności

Poniżany przez wójta – wyróżniony przez Prezydenta RP

Por. Alfred Sambor został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. ” Między mną a wójtem to jest ta różnica, że on utrwalał okupację sowiecką przez 50 lat, a ja walczyłem

Czy wójt popełnił przestępstwo ?

Pan Marian Stokłosa Przewodniczący Klubu Radnych „Wierni Wyborcom” Rady Gminy Koszyce Szanowny Panie, w lipcu 2015 roku Regionalna Izba Okręgowa w Krakowie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy Koszyce. W protokole pokontrolnym zamieszczonym na stronie internetowej RIO opisano wiele poważnych nieprawidłowości

Zarobki w powiecie

Dziennik Polski (13/02/2015) w artykule „Powiatowa lista płac” przedstawia zarobki osób zajmujących kierownicze stanowiska w powiecie proszowickim. Niektóre przekraczają 100 tys zł rocznie. W komentarzach pod artykułem czytelnicy wyrażają swoje oburzenie. Na mieszkańcach gminy Koszyce nie zrobiło to pewnie większego

Ktoś nam robi wodę z mózgu

Budżet obywatelski albo partycypacyjny to wydzielona kwota w budżecie gminy o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy w formie składania projektów. W normalnych gminach projekty te są oceniane przez obiektywne zespoły składające się z mieszkańców, radnych, urzędników, przedstawicieli organizacji społecznych. W naszej

O tym nie przeczytasz w Gazecie Koszyckiej

Jak wyciekają nasze pieniądze z kasy UG Koszyce ? W lipcu 2015 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie przeprowadziła kontrolę finansową Urzędu Gminy Koszyce. Oto skróty kilku z ponad 30 nieprawidłowości opisanych w protokole RIO: -nieterminowe księgowanie na kontach wydatków

Skąd my to znamy

„Są takie badania dotyczące gmin do 5 tys. mieszkańców. Wójt w takiej gminie kontroluje – bezpośrednio lub pośrednio – do 300 stanowisk: w urzędzie gminy, jej spółkach oraz w różnego rodzaju podmiotach uzależnionych od gminy, także gospodarczo. Jak się tę