A jednak wójt, a nie radni

Pani Monika Molenda z UG Koszyce rozwiała wszelkie wątpliwości. Autorem słynnego już Apelu był wójt.

Pan Karol Polak zwrócił się do Urzędu Gminy Koszyce z pytaniem, kto personalnie z imienia i nazwiska bądź sprawowanej funkcji jest inicjatorem, wnioskodawcą przyjęcia przez Radę Gminy apelu w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.
Oto odpowiedź:
Dzień dobry,
W nawiązaniu do Pana zapytania o informację, kto jest inicjatorem, wnioskodawcą przyjęcia przez Radę Gminy Koszyce podczas XIII Sesji Rady Gminy Koszyce Apelu w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce, informuję, że inicjatywa uchwałodawcza punktu 8  porządku obrad XIII sesji odbyła się w trybie zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej paragrafu 81 ust.1 pkt 1 ( Wójt Gminy).
Monika Molenda
Podinspektor ds. Kadr, Ochrony Zdrowia, Archiwum, i Obsługi Rady Gminy
Urząd Gminy Koszyce
ul. Elżbiety Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce
tel. (+48) 41 35 14 048 wew. 21
fax. (+48) 41 35 14 052
e-mail: kadry@koszyce.gmina.pl

A wójt kłamczuszek:
„W rozmowie z „Dziennikiem Polskim” przyznał co prawda, że zgadza się z treścią dokumentu, ale w jego opinii jest on zbyt łagodny. – Ja bym zaczął od tego co się dzieje w zakresie Konstytucji, co się działo z Trybunałem Konstytucyjnym, zasadą trójpodziału władzy, z sądownictwem, wojskiem, policją i polityką zagraniczną. Dopiero do tego dodałbym element samorządowy. A z treści tego dokumentu można wnioskować, że ja walczę o siebie. Tymczasem tu naprawdę nie chodzi o dwukadencyjność wójta – przekonuje.”
Cały artykuł: http://www.dziennikpolski24.pl/region/region-miechowski/a/rada-gminy-kontra-rzad-pis,11941965/